Incasso activiteiten

U heeft uw klant al meerdere keren verzocht om de openstaande vordering te betalen. Telkens belooft uw klant te betalen, maar de betaling blijft uit. Uw geduld raakt op, maar opnieuw weet uw klant u aan het lijntje te houden. Het kan erg frustrerend zijn als u uw geld niet krijgt van een of meerdere debiteuren. Doordat de debiteuren niet betalen, levert dit u vaak veel negatieve energie op. Komt het u bekend voor? Dan wordt het tijd om uw vordering uit handen te geven. Wij gaan voor u aan de slag. We stemmen de aanpak met u af en geven vervolgens aan wat de kosten zijn. U wordt achteraf niet verrast met extra kosten. Wacht niet langer en draag uw vordering over.

Stap 1

Nadat wij van u de incasso-opdracht hebben ontvangen, maken wij het dossier compleet. We verzamelen zoveel mogelijk informatie over uw klant en berekenen de hoogte van de vordering. Vervolgende berekenen wij de incassokosten en de wettelijke rente. Daarna stellen we een eerste brief op en versturen deze per post en als het mogelijk is ook per email.
U kunt zelf berekenen welke kosten er bij uw klant in rekening worden gebracht: bereken kosten

Stap 2

Enkele dagen na het versturen van de eerste brief nemen we telefonisch contact op met uw klant. Meestal krijgen we dan meer informatie en inzicht over de financiële situatie van uw klant. Vaak bieden wij de mogelijkheid aan om de vordering in delen te betalen. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van de vordering. Als de betalingen uitblijven, zullen wij uw klant wijzen op de vervolgstappen en de daarbij behorende kosten. Uiteraard wordt u regelmatig van de voortgang op de hoogte gehouden.

Stap 3

Als alle activiteiten tot nu toe geen resultaat hebben gehad, schakelen wij een gerechtsdeurwaarder in. Wij zullen uw klant van te voren hierop wijzen. De deurwaarder zal de vordering inclusief de in rekening gebrachte incassokosten verder oppakken. Nadat er een vonnis is gehaald bij de Rechtbank heeft de deurwaarder diverse mogelijkheden. Deze zullen wij vooraf met u afstemmen.
Wij werken samen met

 


U hoeft zich geen zorgen te maken over een mogelijk kostenrisico. Wij werken op basis van “no cure no pay”. Dat betekent dat het u in principe niets kost:
Incasseren wij niets, dan betaalt u ook niets.
Incasseren wij het gehele bedrag, dan betaalt u geen kosten, omdat wij alles incasseren bij uw klant.
Incasseren we een gedeelte, dan betaalt u alleen incassokosten conform de Wet Incassokosten en de dossierkosten ad € 27,50 exclusief btw.

Als wij de vordering overdragen aan de deurwaarder, kan deze een voorschot vragen. Dit gebeurt alleen als het noodzakelijk is een gerechtelijke procedure te starten. U ontvangt u dan een factuur voor het griffierecht. Hierover nemen wij altijd eerst contact met u op. Zodra uw klant de vordering of een gedeelte daarvan betaalt, heeft u binnen 5 werkdagen de betaling op uw rekening.

No cure no pay geldt als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
– De vordering is niet ouder dan zes maanden.
– Het betreft een vordering tot betaling van een geldsom. Andere vorderingen (anders dan rente en incassokosten) zijn uitgesloten.
– Uw klant woont en/of is gevestigd in Nederland.
– De Nederlandse rechter is bevoegd en het Nederlandse recht van is toepassing.
– Er wordt geen verweer meer tegen de vordering gevoerd.